BLOGGER TEMPLATES AND Gaia Layouts »

Prava nad kupljenim objektom

Pri kupovini nečega, odeće, inventara ili bilo čega drugog bitno je obratiti pažnju na dozvole koje vam prodavac tog objekta posle kupovine pruža.
Mogućnosti, koje vam prodavac može pružiti su:
MODIFY, COPY, RESELL/GIVE AWAY.

MODIFY-Znači da vam prodavac daje dozvolu da objekat modifikujete-menjate, prilagođavate nekim svojim zahtevima.
COPY-Kao što samo ime kaže,znači da dobijate dozvolu da objekat kopirate.
RESELL-Daje vam mogućnost da objekat prodate ili poklonite.
Ako vam prodavac pruži sve tri mogućnosti to je takozvano puno pravo nad objektom (FULL PERMS) i tad imate sva prava kao i sam vlasnik objekta
Prava koja vam prodavac pruža možete proveriti tako što desnim tasterom miša kliknete na objekat a zatim na stavku EDIT.


Prodavac vam na prodaju može nuditi kopiju objekta ili CONTENT. Kad kupite kopiju znači da ste kupili identičan objekat upakovan u kutiji kao što ga vidite pri kupovini. Takve objekte potrebno je RASPAKOVATI. Ukoliko kupite CONTENT (sadržaj) onda je u vašem inventaru prebačen samo sadržaj objekta (bez kutije) i takve objekte nemorate da raspakujete.